HNS-vasta-aine

Abstrakti

Menièren vaihteleva sensorineuraalinen kuulonalenema, episodinen huimaus ja tinnitus ovat kliininen esitys, joka johtuu useista erilaisista patologisista prosesseista. Tämä tutkimus on suunniteltu tutkimaan immunologisia tekijöitä Menièren taudissa. Aikaisemmin on osoitettu, että verenkierrossa olevien vasta-aineiden läsnäolo 68 kD -proteiinia vastaan, joka on todettu seerumin Western blot -immunomäärityksellä potilaista, joilla on idiopaattinen, progressiivinen, kahdenvälinen sensorineuraalinen kuulonalenema (IPB SNHL), korreloi voimakkaasti sekä taudin aktiivisuuden että kortikosteroidiherkkyyden kanssa. kuulon heikkenemisestä. 

Kirjoittajat ovat äskettäin tunnistaneet 68 kD -proteiinin lämpöshokkiproteiiniksi 70 (HSP70). Tämä tutkimus esittelee retrospektiivisen katsauksen Western blot -määritysten tuloksista 30 potilaalla, jotka täyttävät tiukat AAO-HNS-diagnostiset kriteerit Menièren taudille. Yleensä ottaen, 47%: lla potilaista oli anti-HSP70-vasta-aineita. Kliinisen mallin mukaan eriteltyinä anti-HSP70-vasta-aineita esiintyi 58,8%: lla kahdenvälisestä Menièren taudista, 37,5%: lla kontralateraalisista viivästyneistä endolymfaattisista hydropsista ja 33,3%: sta yksipuolisista Menièren taudeista, joissa IPB SNHL oli toisessa kärsivässä korvassa. HSP-vasta-aineiden havaitseminen voi auttaa tunnistamaan Menièren tautia sairastavien potilaiden alaryhmän, joissa immunologisilla tekijöillä on patogeeninen rooli.

tuotteen nimi
hns, Polyclonal Antibody
hns, Polyclonal Antibody

hns, polyklonaalinen vasta-aine

Koko tuotenimi

hns vasta-aine, HRP-konjugoitu

Tuotteen synonyyminimet
DNA: ta sitova proteiini H-NS; Lämmönkestävä nukleoidirakenteinen proteiini; Histonimainen proteiini HLP-II; Proteiini B1; Proteiini H1; hns; bglY; cur; drdX; hnsA; msyA; osmZ; pilG; TopS
Tuotteen geenin nimi

anti-hns-vasta-aine

[Samankaltaiset tuotteet]

Yhdistävät parit
Konjugoimaton vasta-aine: hns (MBS7134591)
HRP-konjugoitu vasta-aine: hns (MBS7134592)
Vain tutkimukseen
Vain tutkimukseen. Ei käytettäväksi diagnostisissa toimenpiteissä.

UniProt-kommentit hns: lle

DNA: ta sitova proteiini, joka liittyy transkriptionaaliseen repressointiin (hiljentäminen) (PubMed: 333393, PubMed: 2128918, PubMed: 8890170, PubMed: 8913298, PubMed: 9398522, PubMed: 16963779, PubMed: 17046956, PubMed: 23543115). Mukana myös bakteerikromosomien organisoinnissa ja tiivistämisessä (PubMed: 6379600, PubMed: 10982869, PubMed: 21903814). H-NS sitoutuu tiukasti AT-rikkaaseen dsDNA: han ja estää transkription (PubMed: 2512122, PubMed: 16963779, PubMed: 17435766, PubMed: 17881364, PubMed: 23543115). Sitoutuu ylävirtaan ja alavirtaan aloittaakseen RNA-polymeraasin, vangitsemalla sen silmukassa ja estäen transkriptiota (PubMed: 11714691). Sitoutuu satoihin paikkoihin, noin puolet sen sitoutumiskohdista on koodaamattomassa DNA: ssa, jonka osuus genomista on vain noin 10% (PubMed: 16963779, PubMed: 17046956, PubMed: 23543115). Monet näistä lokuksista siirrettiin vaakasuunnassa (HTG); tämä tarjoaa vieraan DNA: n vaimentamisen valikoivan edun pitäen sitä tarvittaessa genomissa (PubMed: 17046956, PubMed: 17881364, PubMed: 26789284). Tukahduttaa transkription monissa sisäisissä kohdissa samoin kuin väärän, ei-koodaavan RNA: n transkriptio koko genomin alueella (PubMed: 24449106). HG-NS: n tukahduttaman HTG: n uskotaan antavan niiden DNA: n kehittyä nopeammin kuin ei-H-NS: hen sitoutuneet alueet, ja se helpottaa HTG: n integrointia transkriptionaalisiin säätelyverkkoihin (PubMed: 26789284). H-NS / StpA-sääteltyjen geenien alaryhmä vaatii myös Hha: ta (ja / tai Cnu, ydgT) repressointiin; 24449106). HG-NS: n tukahduttaman HTG: n uskotaan antavan niiden DNA: n kehittyä nopeammin kuin ei-H-NS: hen sitoutuneet alueet, ja se helpottaa HTG: n integrointia transkriptionaalisiin säätelyverkkoihin (PubMed: 26789284). H-NS / StpA-sääteltyjen geenien alaryhmä vaatii myös Hha: ta (ja / tai Cnu, ydgT) repressointiin; 24449106). HG-NS: n tukahduttaman HTG: n uskotaan antavan niiden DNA: n kehittyä nopeammin kuin ei-H-NS: hen sitoutuneet alueet, ja se helpottaa HTG: n integrointia transkriptionaalisiin säätelyverkkoihin (PubMed: 26789284). H-NS / StpA-sääteltyjen geenien alaryhmä vaatii myös Hha: ta (ja / tai Cnu, ydgT) repressointiin;
Hha ja Cnu lisäävät H-NS / StpA: n sitomien geenien DNA: ta ja voivat myös moduloida H-NS / StpA-kompleksin oligomerisaatiota (PubMed: 23543115). Proteiini muodostaa 2 klusteria nukleoidiin, jotka keräävät hns-sitoutuneet lokit yhteen, silloittamalla ei-vierekkäisen DNA: n, ja aiheuttaa DNA: lle olennaisen kondensaation (PubMed: 21903814). Sitoo DNA: ta paremmin matalissa lämpötiloissa kuin 37 celsiusasteessa; AT-rikkaat kohdat muodostavat H-NS: n sitoutumisen, edelleen DNA: n sitoutuminen on yhteistyöhön perustuvaa ja tämä yhteistyö vähenee lämpötilan noustessa (PubMed: 17435766, PubMed: 17881364). StripA: n tai itsensä dominantinegatiiviset mutantit voivat estää transkriptionaalista repressointia (PubMed: 8755860). Voi vaikuttaa transkription pidentymiseen (PubMed: 25638302). Voi lisätä mRNA: n translaatiotehokkuutta suboptimaalisilla Shine-Dalgarno-sekvensseillä (PubMed: 20595230). Sillä on rooli pilin ja tarttuvan curli fimbrian tuotannon lämpösäädössä indusoimalla csgD: n transkriptio (PubMed: 17010156). Toistaa roolia lipputoiminnossa (PubMed: 11031114). Tukahduttaa CRISPR-cas-promoottorit, sallii crRNA-prekursorin vain heikon transkription; sen tukahduttamisen vastustaa LeuO (PubMed: 20132443, PubMed: 20659289). Sitoutuu ensisijaisesti oman geenin ylävirran alueelle, joka tunnistaa kaksi DNA-segmenttiä mutkan molemmin puolin, jonka keskipiste on -150 (PubMed: 7934818). Yliekspressio estää secY24: n, lämpötilaherkän mutaation (PubMed: 1537791). On myös raportoitu aktivoivan joidenkin geenien transkriptiota (PubMed: 4566454, PubMed: 338303, PubMed: 2128918). 11031114). Tukahduttaa CRISPR-cas-promoottorit, sallii crRNA-prekursorin vain heikon transkription; sen tukahduttamisen vastustaa LeuO (PubMed: 20132443, PubMed: 20659289). Sitoutuu ensisijaisesti oman geenin ylävirran alueelle, joka tunnistaa kaksi DNA-segmenttiä mutkan molemmin puolin, jonka keskipiste on -150 (PubMed: 7934818). Yliekspressio estää secY24: n, lämpötilaherkän mutaation (PubMed: 1537791). On myös raportoitu aktivoivan joidenkin geenien transkriptiota (PubMed: 4566454, PubMed: 338303, PubMed: 2128918). 11031114). Tukahduttaa CRISPR-cas-promoottorit, sallii vain heikon crRNA-prekursorin transkription; sen tukahduttamisen vastustaa LeuO (PubMed: 20132443, PubMed: 20659289). Sitoutuu ensisijaisesti oman geenin ylävirran alueelle, joka tunnistaa kaksi DNA-segmenttiä mutkan molemmin puolin, jonka keskipiste on -150 (PubMed: 7934818). Yliekspressio estää secY24: n, lämpötilaherkän mutaation (PubMed: 1537791). On myös raportoitu aktivoivan joidenkin geenien transkriptiota (PubMed: 4566454, PubMed: 338303, PubMed: 2128918). Yliekspressio estää secY24: n, lämpötilaherkän mutaation (PubMed: 1537791). On myös raportoitu aktivoivan joidenkin geenien transkriptiota (PubMed: 4566454, PubMed: 338303, PubMed: 2128918). Yliekspressio estää secY24: n, lämpötilaherkän mutaation (PubMed: 1537791). On myös raportoitu aktivoivan joidenkin geenien transkriptiota (PubMed: 4566454, PubMed: 338303, PubMed: 2128918).

SerRatia marcescens DNA-binding protein H-NS (hns)

1-CSB-YP324759SYN
 • EUR 814.80
 • EUR 402.00
 • EUR 2606.40
 • EUR 1261.20
 • EUR 1730.40
 • EUR 522.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant SerRatia marcescens DNA-binding protein H-NS(hns) expressed in Yeast

SerRatia marcescens DNA-binding protein H-NS (hns)

1-CSB-EP324759SYN
 • EUR 733.20
 • EUR 370.80
 • EUR 2192.40
 • EUR 1126.80
 • EUR 1461.60
 • EUR 476.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant SerRatia marcescens DNA-binding protein H-NS(hns) expressed in E.coli

CD11b Antibody Antibody

ABD2911 100 ug
EUR 525.6

ASAP1 antibody Antibody

DF8746 200ul
EUR 420

anti- Antibody^Polyclonal antibody control antibody

LSMab09882 100 ug
EUR 525.6

ARHGDIA Antibody / RHOGDI Antibody

F54788-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: ARHGDIA regulates the GDP/GTP exchange reaction of the Rho proteins by inhibiting the dissociation of GDP from them, and the subsequent binding of GTP to them.

ARHGDIA Antibody / RHOGDI Antibody

F54788-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: ARHGDIA regulates the GDP/GTP exchange reaction of the Rho proteins by inhibiting the dissociation of GDP from them, and the subsequent binding of GTP to them.

CLCN5 Antibody / CIC-5 antibody

RQ6462 100ug
EUR 356.15
Description: The CLCN5 gene encodes the chloride channel Cl-/H+ exchanger ClC-5. This gene encodes a member of the ClC family of chloride ion channels and ion transporters. The encoded protein is primarily localized to endosomal membranes and may function to facilitate albumin uptake by the renal proximal tubule. Mutations in this gene have been found in Dent disease and renal tubular disorders complicated by nephrolithiasis. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.

Anti-Anti-SEPT5 Antibody antibody

STJ114819 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin gene family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. This gene is mapped to 22q11, the region frequently deleted in DiGeorge and velocardiofacial syndromes. A translocation involving the MLL gene and this gene has also been reported in patients with acute myeloid leukemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The presence of a non-consensus polyA signal (AACAAT) in this gene also results in read-through transcription into the downstream neighboring gene (GP1BB; platelet glycoprotein Ib), whereby larger, non-coding transcripts are produced.

Anti-Anti-SEPT2 Antibody antibody

STJ28365 100 µl
EUR 332.4

Anti-Anti-SEPT7 Antibody antibody

STJ28963 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene encodes a protein that is highly similar to the CDC10 protein of Saccharomyces cerevisiae. The protein also shares similarity with Diff 6 of Drosophila and with H5 of mouse. Each of these similar proteins, including the yeast CDC10, contains a GTP-binding motif. The yeast CDC10 protein is a structural component of the 10 nm filament which lies inside the cytoplasmic membrane and is essential for cytokinesis. This human protein functions in gliomagenesis and in the suppression of glioma cell growth, and it is required for the association of centromere-associated protein E with the kinetochore. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Several related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17 and 19.

Anti-Anti-SEPT3 Antibody antibody

STJ118990 100 µl
EUR 332.4

Anti-Anti-SEPT1 antibody antibody

STJ119580 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis and the maintenance of cellular morphology. This gene encodes a protein that can form homo- and heterooligomeric filaments, and may contribute to the formation of neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease. Alternatively spliced transcript variants have been found but the full-length nature of these variants has not been determined. [provided by RefSeq, Dec 2012]

Anti-Anti-SEPT6 antibody antibody

STJ11100949 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis. One version of pediatric acute myeloid leukemia is the result of a reciprocal translocation between chromosomes 11 and X, with the breakpoint associated with the genes encoding the mixed-lineage leukemia and septin 2 proteins. This gene encodes four transcript variants encoding three distinct isoforms. An additional transcript variant has been identified, but its biological validity has not been determined.

Anti-Anti-SEPT9 Antibody antibody

STJ111369 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin family involved in cytokinesis and cell cycle control. This gene is a candidate for the ovarian tumor suppressor gene. Mutations in this gene cause hereditary neuralgic amyotrophy, also known as neuritis with brachial predilection. A chromosomal translocation involving this gene on chromosome 17 and the MLL gene on chromosome 11 results in acute myelomonocytic leukemia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.

Anti-Anti-SEPT4 Antibody antibody

STJ112276 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse, and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. This gene is highly expressed in brain and heart. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. One of the isoforms (known as ARTS) is distinct; it is localized to the mitochondria, and has a role in apoptosis and cancer.

Anti-Anti-SEPT7 Antibody antibody

STJ116214 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene encodes a protein that is highly similar to the CDC10 protein of Saccharomyces cerevisiae. The protein also shares similarity with Diff 6 of Drosophila and with H5 of mouse. Each of these similar proteins, including the yeast CDC10, contains a GTP-binding motif. The yeast CDC10 protein is a structural component of the 10 nm filament which lies inside the cytoplasmic membrane and is essential for cytokinesis. This human protein functions in gliomagenesis and in the suppression of glioma cell growth, and it is required for the association of centromere-associated protein E with the kinetochore. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Several related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17 and 19.

Anti-Anti-SEPT8 Antibody antibody

STJ117206 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse, and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Anti-Anti-SEPT2 Antibody antibody

STJ25475 100 µl
EUR 332.4

Anti-Anti-SEPT5 Antibody antibody

STJ25477 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin gene family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. This gene is mapped to 22q11, the region frequently deleted in DiGeorge and velocardiofacial syndromes. A translocation involving the MLL gene and this gene has also been reported in patients with acute myeloid leukemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The presence of a non-consensus polyA signal (AACAAT) in this gene also results in read-through transcription into the downstream neighboring gene (GP1BB; platelet glycoprotein Ib), whereby larger, non-coding transcripts are produced.

Anti-Anti-SEPT8 Antibody antibody

STJ25479 100 µl
EUR 332.4
Description: This gene is a member of the septin family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse, and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

20-abx311665
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

abx234901-100ug 100 ug
EUR 661.2

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

20-abx324434
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

abx033330-400ul 400 ul
EUR 627.6

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

abx033330-80l 80 µl
EUR 343.2

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

20-abx123734
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

20-abx008109
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

20-abx014333
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Jätä kommentti